Logotyp för Föreningen Blindas Väl.

Hur man ansöker

Hur söker man bidrag från Föreningen Blindas Väl?

Vi har valt att inte använda oss av en blankett som man ska fylla i utan vi vill ha ett personligt utformat brev som sänds till oss med e-post eller med ett traditionellt brev.

Känn dig därför fri att formulera din ansökan som du själv önskar. Naturligtvis kan vi ge några riktlinjer för vad vi tycker är viktigt i en anslagsansökan och det är:

1. Berätta kort om dig själv och om din funktionsnedsättning

2. Redogör gärna för din nuvarande arbetssituation

3. Om du tidigare beviljats bidrag från Blindas Väl ser vi gärna att du kommenterar detta

4. Ange din senaste inkomst av tjänst och inkomst av kapital enligt deklarationen

5. Ge oss en redogörelse för vad du vill använda pengarna till

6. Ange storleken på den egeninsats som du kan tänka dig att självt betala

7. Ange sökt belopp

8. Driver du egen rörelse, så skall du ge oss en kortfattad ekonomisk information om rörelsen

9. Ange Dina kontaktuppgifter inkl. personnummer.

Ansökan skickas till vår ordförande. Se Kontakta oss.

Vad händer när vi fått in en ansökan?

1) Ordförande gör en sammanställning av samtliga inkommande ansökningar.

2) Ordförande skickar ut en kopia på anslagsansökningarna och en sammanställning till samtliga styrelseledamöter.

3) Styrelsen prövar respektive anslagsansökan och fattar beslut.

4) Ordförande meddelar den sökande om styrelsens beslut.

Styrelsens beslut är antingen avslag, bifall eller i vissa fall en begäran om kompletterande information. Styrelsen motiverar aldrig sitt beslut till den sökande utan beskedet är antingen avslag eller bifall.

Tala gärna om hur du vill ha svaret, per post, per e-post eller med blindskrift per post.

I det fall den sökande har beviljats ett anslag gäller följande:

a) Kvitto på gjorda inköp av varan eller tjänsten som den sökande fått anslag beviljat för skickas till kassaförvaltaren.

b) Den sökandes bank och kontonummer meddelas samtidigt till kassaförvaltaren.

c) Utbetalning görs av kassaförvaltaren.

Alternativt kan faktura sändas direkt till kassaförvaltaren i Föreningen Blindas Väl för att betalning på så vis kan ske direkt till leverantören av varan eller tjänsten. I sådant fall måste det finnas en tydlig referens på fakturan så koppling finns till den som beviljats anslaget.

Dataskyddsförordningen.

Enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) skall den organisation som behandlar personuppgifter informera om detta. Vi kommer attt behandla dina personuppgifter i enlighet med de regler som som följer av GDPR och vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för något annat syfte än nedanstående.

När du ansöker lämnar du kontaktuppgifter till oss. De personuppgifter som vi registrerar om dig är (i tillämpliga delar) namn, postadress, e-postadress och telefonnummer samt kontouppgifter. Vi använder uppgifterna för att kommunicera med dig och för att göra utbetalning om ansökan beviljas. Vi hanterar dina uppgifter med hög sekretess och delar aldrig med oss till någon annan tredje part.

Dataskyddsförordninegn hittar du hos Datainspektionen. Där kan du läsa om dina rättigheter.

Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@blindasval.se .