Logotyp för Föreningen Blindas Väl.

Om oss

 

Här berättar vi lite om vår historiska bakgrund och om vilka som sitter i styrelsen idag.

Du kan även hitta formalia som våra kompletta stadgar och om vilka som är våra revisorer.