Logotyp för Föreningen Blindas Väl.

Revisorer

 

Föreningssammanträdet har sedan 1992 valt auktoriserade revisorn Christer Eriksson som ansvarig för revisionen av Föreningen Blindas Väl. Christer Eriksson är anställd vid Crowe Horwath Osborne Revision AB.

Osborne AB grundades 1934 och är med systerbolaget Osborne Redovisning AB en etablerad byrå med omkring 40 anställda i Stockholm, och medlemmar i ett av världens 10 främsta nätverk av oberoende revisionsbyråer, Crowe Horwath International.

Revisor för Föreningen Blindas Väl:

Auktoriserad revisor Christer Eriksson

Osborne Revision AB
Kammakargatan 7
Box 1306
S-111 83 STOCKHOLM

Telefon 08-534 803 00

E-post christer.eriksson@osborne.se

Revisorssuppleant:

Auktoriserad revisor Curt Johansson

Osborne Revision AB
Kammakargatan 7
Box 1306
S-111 83 STOCKHOLM

Telefon 08-534 803 00

E-post curt.johansson@osborne.se