Logotyp för Föreningen Blindas Väl.

Styrelsen

 

Styrelsen består av

 

Karl-Gunnar Roth, Stockholm, ordförande och ledamot sedan 1985

Eva Hägermalm, Täby, ledamot sedan 2004

Leif Johansson, Ekerö, ledamot sedan 2003

Friedrike Roedenbeck, Bromma, sekreterare och ledamot sedan 2011

Eva Rådmark Herrder, Nacka, ledamot sedan 2020

Peter Svahlstedt, Nacka, kassaförvaltare och ledamot sedan 1999

Simon Törnqvist, Bromma, ledasmot sedan 2020

Björn Wallentin, Täby, ledamot sedan 2020