Logotyp för Föreningen Blindas Väl.

Utbildning för yngre synskadade

Utveckla dina förmågor - nyckeln till ett jobb

Föreningen Blindas Väl har sedan 1883 verkat för att stärka synskadades möjligheter till egen försörjning. Det är mot den bakgrunden som vi nu planerar att till hösten erbjuda en arbetsmarknadsförberedande utbildning för yngre synskadade. Vi vet att det kan vara svårt att etablera sig på arbetsmarknaden som ung och synskadad men vi vet också att den mänskliga potentialen är enorm och att det ibland kan ske stora förändringar med hjälp av små steg. Personlig utveckling är det som får dig att växa som individ och utveckla dina färdigheter. Att utvecklas personligen skapar en inre trygghet och är ofta en förutsättning för att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill med denna satsningstärka dina möjligheter till en egen försörjning och därmed öka dina livschanser.

Omfattning och innehåll

Ett framgångsrikt jobbsökande bygger på att du har en egen motivation till att personligen utvecklas och att vilja etablera dig på arbetsmarknaden. Den tid du förväntas ägna åt att fördjupa dig inom området är två helger under hösten och eget arbete däremellan. Du kommer att ha en coach som hjälper dig att jobba med de delar som du tagit fram i din personliga utvecklingsplan. Tiden du lägger ned kommer du delvis att kunna styra själv men du bör räkna med någon timme i veckan för det egna arbetet.

Upplägget är formativt, vilket i praktiken innebär att vissa delar (så kallade moduler) i utbildningen kan skilja sig åt mellan deltagarna beroende på individuella förutsättningar. Vidare används ett coachande förhållningssättoch ett upplägg där vissa moduler är gemensamma och andra individuella.

Detta innebär att ett slutligt program och upplägg kommer att beslutas i samband med antagningen av deltagare och ett beslut om genomförande planeras till juni 2020. I detta beslutsunderlag kommer de behov och önskemål som kommit fram hos antagna deltagare att beaktas. Ämnesområden som skulle kunna bli aktuella är exempelvis:

 • Stärkande av egen kommunikativ förmåga (såväl skriftligt som muntligt)
 • Inspiration, engagemang och stöd till att se fler möjligheter på arbetsmarknaden
 • Möjligheter med modern teknik
 • Hälsa och energi i relation till arbete
 • Nätverkande och stärkt social interaktion
 • Kontakter och relationer till relevanta myndigheter
 • Framtagande av individuell utvecklingsplan

Kostnader

Föreningen Blindas Väl ersätter nödvändiga kostnader för resor, kost och logi. Ingen avgift utgår för den som deltar, dock utgår inte heller någon ersättning eller kompensation till deltagare.

Behörighetskriterier

 • Målgruppen är yngre synskadade som är arbetssökande eller studerande.
 • Du ska ha en eftergymnasial, eller snart avslutad eftergymnasial, utbildning. Det kan både vara högskola, folkhögskola eller yrkesutbildning.
 • Du ska ha minst grundläggande kunskaper i att använda dig av dator och telefon samt eventuella hjälpmedel som du har.
 • Du ska ha en motivation och vilja att skaffa egen försörjning.
 • Du ska ha minst 50% arbetsförmåga.
 • Du måste minst ha grundläggande kunskaper i svenska språket.
 • Du är beredd att avsätta två helger samt tid däremellan för eget arbete.
 • Du har skickat in en komplett, välformulerad och relevant ansökan.

Hur du ansöker

Vi vill att du skickar in ett CV och ett personligt brev där du beskriver dig själv och motiverar varför just du ska bli antagen. Lägg gärna lite tid på att utforma ditt CV och personliga brev då de är viktiga för urvalet. De personer som går vidare till en andra urvalsomgång kommer att bli personligen kontaktade och intervjuade. Du ska skicka din ansökan till e-postadress:bv@neven.se.

Sista ansökningsdag är den 22 mars.

För mer information

Vill du veta mer om Blindas Väl och varför vi satsar på att stärka synskadades möjligheter till egen försörjning, kontakta ordförande Karl-Gunnar Roth på ordf@blindasval.se.

Vill du veta mer och har frågor om den arbetsmarknadsförberedande utbildningen, kontakta utbildningsledaren, Neven Milivojevic på neven@neven.se.