Synskadad man ler och läser en bok med punktskrift. Intill honom sitter hans ledarhund med ljus päls. Mannen har kort mörkt hår, skägg, mustasch och sitter i en fåtölj. Bakom syns en bokhylla.

Vår historik

Föreningen bildades den 23 februari 1885 i Lilla Börssalen i Stockholm, där ett hundratal personer hade infunnit sig. Sammankomsten hade bekantgjorts i huvudstadens tidningar i samband med en med utförlig motivering försedd inbjudan till allmänheten att ingå i ”Föreningen för blindas väl”, vilken inbjudan undertecknats främst av prinsessan Eugènie, som det står i föreningens styrelseberättelse från 1935.

Ursprungligt syfte

Syftet med att bilda föreningen finns uttryckt i en skrift som direktorn vid dåvarande Manilla institut för blinda och dövstumma O.E. Borg framförde i samband med 75-års jubileum av blindundervisningen:
”… föreningar för blindas väl i landet bleve bildade, vilka hade till syftemål att genom personer, nitälskande för dessa våra vanlottade likars bästa, söka skaffa noggranna uppgifter rörande desamma, bereda dem tillträde till för dem inrättade skolor, instituteter och arbetsanstalter, befordra synnerligast äldre blindas självverksamhet genom anskaffande åt dem av verktyg och arbetsmaterialier och, om så erfordrades, försälja deras färdiggjorda arbeten, förskaffa den självläsande blinde lämplig litteratur samt i övrigt på allt sätt söka befordra blindsakens utveckling och framgång i vårt älskade fädernesland.”

Detta var en ambition som var i viss mån förstålig 1883 då den skrevs, men redan 1935 då Föreningen firade sitt 50 års jubileum, kunde man konstatera att ett flertal andra sammanslutningar tillkommit som därmed förändrade föreningens förutsättningar.

Den bärande grunden för Föreningens verksamhet, menade man då, var befordrandet av de blindas självverksamhet. Dess huvudsakliga uppgift 1935 var att utdela arbetsmaterialier åt självförsörjande behövande blinda. Men föreningen sökte även att tillgodose de blindas intressen, exempelvis genom att verka för åstadkommande av blindskriftslitteratur och för spridande av blindskriftsböcker bland de blinda samt genom att utdela medel till idkande av studier med mera.

Åren mellan 1940-1990

1945, tio år senare, kan man läsa att föreningen har tagit till sin främsta uppgift att bereda behövande blinda arbetsmöjlighet genom att till dem i form av gåvor utdela arbetsmaterial. Så var ej ursprungligen fallet, skriver man i sin styrelseberättelse.

Föreningens verksamhet under senare hälften av 1900-talet har varit koncentrerat till arbetsmaterial och utrustning åt synskadade hantverkare, då främst borstbindare och textilhantverkare. Garngåvan var en populär insats under1970 – 1990 då synskadade årligen kunde ansöka om stick- eller vävgarn till ett för varje år bestämt värde.

De senaste tjugo åren, då också föreningens avkastning väsentligt ökat, har en mer aktiv marknadsföring mot nya grupper genomförts. Därmed har bidrag till nya utövare som massörer, tekniker, egen företagare med flera ökat i omfattning.

Story Unique Power

Sommaren 2020 och startades företagarnätverket Unique Power Entrepreneurs. Kort därpå registrerades varumärket Unique Power, och en unik plattform för inkludering och funktionsvariation var igång!

Redan 2021 nominerades Unique Power till mångfaldspriset Diversity Index Award, i kategorin funktionsnedsättning. Flera uppdrag började rulla in, och antalet medlemmar i företagarnätverket Unique Power entrepreneurs passerade 100-sträcket.
Att Unique Power behövs blev snabbt tydligt.

”Vi tycker det är en stor förlust för samhället att så många med funktionsnedsättning exkluderas. Att kompetens och perspektiv inte tas tillvara på och att så få syns och hörs i det offentliga rummet. Som en följd av hur det är mår många dåligt och allt det här är långtifrån hållbart. Det vill vi förändra”.

Så skriver grundarna Anna Bergholtz och Yasmin Nilson om bakgrunden till Unique Power

Anna och Yasmin har egna erfarenheter av funktionsnedsättningar. Anna har reumatism och förlorade synen i vuxen ålder. Yasmin har en ryggmärgsskada efter en olycka när hon var femton år. De har även gemensamt att de är journalister, och det var så de möttes när Anna intervjuades i Yasmins podcast Timglaset. När de lärde känna varandra fann de snabbt förebilder i varandra. Något de båda menar är viktigt.

”Man behöver någon att kunna identifiera sig med som är lik en själv. Vi förstår båda vad förlust av funktion kan innebära och vet att livet kan bli fantastiskt ändå.”

Anna har lång erfarenhet av arbete med mångfald och inkludering. Främst inom området funktionsnedsättning. När Anna och Yasmin lärde känna varandra hade Anna länge haft en önskan om att skapa något större. Där man med gemensamma krafter kan bidra till ett mer inkluderande och hållbart samhälle. Ett samhälle som ser på funktionsnedsättning som en styrka. Anna presenterade sina tankar för Yasmin som hjälpte till att dra igång Unique Power. Sedan hösten 2021 är Anna den som driver Unique Power vidare. Såklart tillsammans med alla fantastiska experter, nätverk och samarbeten som finns knutet till plattformen.

Om Anna Bergholtz

Här kan du läsa mer om initiativtagaren och en av grundarna till Unique Power.

Utbildning: Socialpedagog, journalist och diplomerad coach.

Gör: Öppnar ögon och breddar normer som entreprenör, journalist, föreläsare, moderator och barnboksförfattare.

Bakgrund: Entreprenör sedan år 2004 med en gedigen karriär inom media och talarbranschen. Känd som Sveriges första blinda filmrecensent. Arbetat med SVT:s
prisbelönta CP-magasinet. Varit programledare för Funk i P1 och Livskraft. Driver I mörkret med – världens första podcast i totalt mörker.

Utmärkelser: Utsedd som en av näringslivets 150 superkommunikatörer av Resumé 2023. Magdalena Ribbing-stipendiet för sitt journalistiska arbete med mänskliga rättigheter. Inklusionspriset – för sin förmåga att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället.
Nominerad som svensk hjälte i kategorin förebilder, av Aftonbladet.

Läs mer om vad Unique Power kan hjälpa dig med här