Person går på ett torg med ledarhund samt en vit käpp. I bakgrunden syns uteserveringar och hus

Blindas Väl

Föreningen Blindas Väl har funnits sedan 1885. Syftet har alltid varit detsamma – att stötta personer med synnedsättning till arbete och försörjning.

Stödet har getts i form av ekonomiska bidrag, det som idag kallas stipendium.

För att kunna ansöka om stipendium från Föreningen Blindas Väl måste du ha en synnedsättning.

Det är styrelsen som fattar beslut om inkomna ansökningar. Antalet i styrelsen är åtta personer.

I dagsläget förvaltar föreningen runt 50 miljoner svenska kronor, och delar årligen ut mellan 500 000 – 700 000 kr.

Styrelsen består av 8 personer som sammanträder 4-5 gånger per år. Styrelsens säte finns i Stockholm och vi vänder oss till hela landet.