Person går på ett torg med ledarhund samt en vit käpp. I bakgrunden syns uteserveringar och hus

Blindas Väl

Föreningen Blindas Väl har funnits sedan 1885. Syftet har alltid varit detsamma – att stötta personer med synnedsättning till arbete och försörjning.

Stödet ges i form av ekonomiska bidrag.

För att kunna ansöka om stipendium från Föreningen Blindas Väl måste du ha en synnedsättning.

Det är styrelsen som fattar beslut om inkomna ansökningar. Antalet i styrelsen är åtta personer.

I dagsläget förvaltar föreningen runt 50 miljoner svenska kronor, och delar årligen ut mellan 500 000 – 700 000 kr.

Styrelsen består av 8 personer som sammanträder 4-5 gånger per år. Styrelsens säte finns i Stockholm och vi vänder oss till hela landet.