Tjej skriver på dator. I bakgrunden två manliga blinda kollegor läser punktskrift intill en bokhylla

Vem kan ansöka och till vad

Här kan du läsa om vem som kan ansöka om bidrag från Föreningen blindas väl och vad man kan få bidrag till.

Bidrag ges till det du behöver för att skapa bättre möjligheter för arbete, ökad självförsörjning och helt enkelt ett aktivt arbetsliv.

Vi kan ge bidrag eller anslag som riktar sig till både vuxna, barn och unga. Det går bra  att söka både individuellt och tillsammans med andra för ett gemensamt projekt.

Har du en synnedsättning och är på väg ut i arbete, driver eget företag eller önskar förändra din nuvarande arbetssituation? Vi finns här för dig!

Våra bidrag kan hjälpa till och möjliggöra sysselsättning som anställd och som ägare eller delägare i företagsverksamhet. Företagsverksamheten kan exempelvis vara aktiebolag, egen företagare, handelsbolag eller ekonomisk förening.

Stadgarna har förändrats ett antal gånger över tid. Däremot har syftet alltid varit detsamma – att stötta personer med synnedsättning till arbete och försörjning.

Ordvalet har ändrats i stadgarna. Tidigare användes uteslutande ordet ”blind”. Nu används synskadade och personer med synnedsättning för att inkludera alla personer med olika synnedsättningar. Det spelar alltså ingen roll om du ser lite grann eller inget alls – alla med synnedsättning har rätt att ansöka om bidrag från oss.

Viss modernisering har även gjorts av övriga språkbruk i stadgarna. Bland annat har vi förtydligat vad som avser begreppet ”behövande”. För barn och ungdomar med synnedsättning krävs idag inte att den sökande ska vara behövande, vilket däremot är ett krav för övriga sökande med synnedsättning.

Exempel på vad du kan få bidrag till

Vad vi ger bidrag till kan se olika ut och har förändrats historiskt sett.

Backar vi tillbaks i tiden var det huvudsakligen synskadade hantverkare som stöttades . Även om vi fortfarande kan ge stöd till sysselsättning inom hantverksområdet, går framförallt våra stipendier till andra verksamhetsområden idag.

Oavsett verksamhetsområde kan det variera vad man behöver sitt stipendium till.
Det kan exempelvis handla om följande:

 • Inköp av utrustning till företaget man driver
 • Personliga hjälpmedel som inte kan fås på annat sätt
 • Utbildning eller vidareutbildning
 • Marknadsföringsinsatser
 • Personlig utveckling

Genomförande av gemensamt projekt som bidrar till ett aktivt arbetsliv för personer med synnedsättning.

Här följer några exempel på verksamhetsområden som vi stöttat genom våra stipendier

 • Hälsovård
 • Elitsatsningar inom sport
 • Juridik
 • Ekonomi
 • Teknik
 • Djurvård
 • Media
 • Service
 • Konstnärlig verksamhet
 • IT-utveckling
 • Nätverksteknik
 • Journalistik
 • Kroppsvård
 • Programvaruutveckling

Vi på Föreningen Blindas väl har inte satt några gränser för vilka verksamhetsområden som ska stödjas, eller vad exakt man kan få stipendium till.

Vi ser till varje unik individ och ansökan.

Får du avslag vill vi uppmuntra dig att söka på nytt.

Har du redan fått stipendium och anser att du behöver mer stöd – sök igen!

Vi har stöttat otaliga personer med synnedsättning genom åren och ibland flera gånger.