En man och kvinna syns bland medlemmarna på ett möte. Kvinnan håller i en digital platta och mannen håller en penna.

Styrelse

Styrelsens medlemmar befinner sig i Stockholmsområdet och sammanträder 4-5 gånger per år, och oftast på Gotlandsgatan 44.
Vi som ingår i styrelsen har varierande ålder och yrkesbakgrund. Styrelseuppdraget är ideellt, bortsett ordföranden som får viss ersättning för sitt arbete som är mer omfattande än för övriga styrelsemedlemmar.

Styrelsen i föreningen Blindas Väl består av följande medlemmar:

Simon Törnqvist

Stockholm, ordförande och ledamot sedan 2020

Eva Rådmark Herrder

Nacka, vice ordförande och ledamot sedan 2020

Peter Lindvall

Saltsjö Boo, kassaförvaltare och ledamot sedan 2022

Friedrike Roedenbeck

Bromma, sekreterare och ledamot sedan 2011

Sofi Dinér

Stockholm, ledamot sedan 2022

Sarah Gühne

Sundbyberg, ledamot sedan 2022

Rickard Sparrenhök

Ledamot sedan 2024

Catharina Arvidsson

Ledamot sedan 2024