Person skriver ansökan på papper

Hur man ansöker

Här kan du läsa om hur du ansöker om bidrag från Blindas väl, och om hur ansökningsprocessen går till.

Du väljer själv på vilket sätt du föredrar att ansöka. Antingen skriver du ett ansökningsbrev med stöd av våra riktlinjer och skickar på e-post eller vanlig post, eller så fyller du i vårt formulär längre ner på sidan.

Vi vill ha din ansökan i god tid före våra styrelsemöten.

Sista ansöknings datum 2024
30 jan, 15 mars, 15 maj, 31 aug, 30 nov

Riktlinjer för ansökningsbrev 

Skriv ett personligt brev – berätta om dig själv och vad du önskar få bidrag till.

Vi rekommenderar att du följer våra riktlinjer om vad vi tycker är viktigt att ta upp i ditt ansökningsbrev. Då blir det enklare för oss att bedöma din ansökan. Här är riktlinjerna:

 1. Berätta kort om dig själv och din synnedsättning.
 2. Redogör gärna för din nuvarande arbetssituation.
 3. Om du tidigare beviljats bidrag från Blindas Väl får du gärna kommentera detta.
 4. Ange din senaste inkomst av tjänst och inkomst av kapital enligt deklarationen.
 5. Driver du eget företag, ge oss en kortfattad ekonomisk information om företaget.
 6. Berätta vad du vill använda bidraget till.
 7. Ange storleken på den egeninsats som du kan tänka dig att själv betala.
 8. Ange sökt belopp.
 9. Ange Dina kontaktuppgifter inkl. personnummer.
 10. Meddela hur du vill få svar på din ansökan. (Digitalt, punktskrift eller svartskrift).
     

Skicka ditt ansökningsbrev till

Postadress:

Föreningen Blindas Väl

c/o Simon Törnqvist

Torsgatan 73

113 37 Stockholm

E-post:

info@blindasval.se

Ansök via formulär 

Om du inte vill skriva ett ansökningsbrev med stöd av våra riktlinjer, går det lika bra att fylla i vårt formulär. Alla fält behöver fyllas i. Skriv Nej eller ett streck i rutor som ej är relevant för dig. Efter att formuläret skickats öppnas en ny sida i webbläsaren.

Vad händer när vi fått in din ansökan?

 1. Ordförande gör en sammanställning av alla ansökningar som kommit in.
 2. Alla i styrelsen får ta del av ansökningarna.
 3. Styrelsen går igenom samtliga ansökningar och fattar beslut.
 4. Ordförande meddelar den sökande om styrelsens beslut.

Styrelsens beslut kan bli avslag, bifall eller i vissa fall en begäran om kompletterande information.

Styrelsen motiverar aldrig sitt beslut till dig som sökande.

Får du avslag kan du alltid söka igen. Det finns fyra tillfällen per år att ansöka om bidrag från Blindas väl.

Vad händer om du beviljas bidrag?

 1. Skanna eller fota av kvitto på inköpt vara eller tjänst du fått bidrag till.
 2. Mejla kvitto till ekonomi@blindasval.se tillsammans med:
  Namn och telefonnummer
  Referensnummer (som du fick i samband med att din ansökan beviljades).
  Bankkonto du önskar få bidraget utbetalt till
 3. Alternativt kan faktura mejlas till ekonomi@blindasval.se för betalning. På så vis kan betalning ske direkt till leverantören av varan eller tjänsten. Obs! I dessa fall behövs en tydlig referens på fakturan, så att det finns en koppling till dig som beviljats bidrag. Stäm gärna av innan och ange ditt referensnummer som du fick i samband med att din ansökan beviljades.

Dina personuppgifter

Vi hanterar dina inskickade uppgifter enligt GDPR.