Kapitalförvaltning

Styrelsen utsåg 2022  kapitalförvaltningsbolaget Kavaljer och Peter Lindvall att  förvalta kapitalet som Föreningen Blindas Väl har till sitt förfogande. Peter Lindvall är VD och delägare på Kavaljer, och även styrelsemedlem i Föreningen Blindas Väl.

E-post:

peter@kavaljer.se

Läs mer om Kavaljer här

www.kavaljer.se

Telefon:

+46 (0)73 – 982 31 20