Kapitalförvaltning

Sedan 2022 är det kapitalförvaltningsbolaget Kavaljer och Peter Lindvall som är ansvarig för förvaltning av kapitalet som Föreningen Blindas Väl har till sitt förfogande. Peter Lindvall är VD och delägare på Kavaljer, och även Styrelsemedlem i Föreningen Blindas Väl.

E-post:

peter@kavaljer.se

Läs mer om Kavaljer här

www.kavaljer.se

Telefon:

+46 (0)73 – 982 31 20