Revisor sitter och tittar igenom ekonomiska kalkyler och tabeller vid skrivbord. Intill syns miniräknare.

Revisorer

Föreningssammanträdet har sedan 1992 valt auktoriserade revisorn Christer Eriksson som ansvarig för revisionen av Föreningen Blindas Väl. Christer Eriksson är anställd vid Crowe Horwath Osborne Revision AB.

Osborne AB grundades 1934 och är med systerbolaget Osborne Redovisning AB en etablerad byrå med omkring 40 anställda i Stockholm, och medlemmar i ett av världens 10 främsta nätverk av oberoende revisionsbyråer, Crowe Horwath International.

Revisor för Föreningen Blindas Väl

Christer Eriksson
Auktoriserad revisor

Osborne Revision AB
Kammakargatan 7
Box 1306
S-111 83 STOCKHOLM

Telefon: 08-534 803 00

E-post: christer.eriksson@osborne.se

Revisorssuppleant

Curt Johansson
Auktoriserad revisor 

Osborne Revision AB
Kammakargatan 7
Box 1306
S-111 83 STOCKHOLM

Telefon: 08-534 803 00

E-post: curt.johansson@osborne.se