Sofia sitter på en stol med en gul ukulele i handen och en svart ledarhund ligger intill på golvet.

Sofia Thoresdotter – Egenföretagare inom kultur och terapi

Vem är du?

Mitt namn är Sofia Thoresdotter och jag bor i Örebro. Jag är barndomsblind, numera egenföretagare med ena foten i kultur och den andra i terapi.

I mitt företag kombinerar jag uppdrag som musikterapeut, psykodramaterapeut, författare, projektledare och trubadur.

Vad har du fått bidrag till från Föreningen Blindas Väl?

– Jag har fått bidrag vid flera tillfällen. Det första var ett bidrag för att jag skulle kunna genomföra min utbildning till psykodramaterapeut. Utbildningen var mycket lång och eftersom den var i privat regi kunde jag inte få några studiemedel.
Jag ville gå utbildningen eftersom Psykodrama arbetar med både terapi och drama, och för att den gick att kombinera med musikterapi, som jag redan hade utbildning i.
Jag har även fått stipendium ytterligare två gånger för att kunna utveckla mina musikföreställningar, ”Jag har aldrig träffat nån som du” och ”Barnatro”.

Vad har stödet från Föreningen Blindas Väl betytt för dig, din sysselsättning och försörjning?

– Utan bidraget hade jag aldrig kunnat utbilda mig till psykodramaterapeut då utbildningen var så lång. Det hade jag inte haft råd med. Psykodramautbildningen var bra för mig, både för min personliga utveckling och rent yrkesmässigt. Jag har arbetat med psykodrama i min privata praktik, men även haft nytta av den när jag har arbetat med exempelvis ledarutbildning. Dessutom har jag haft hjälp av psykodrama i mitt skrivande, vilket i sin tur genererat en del uppdrag.
Mina föreställningar har givit mej ganska mycket jobb. Bidragen hjälpte till så att jag kunde avsätta den tid jag behövde för att ”bygga” dem.

Läs mer om Sofia på hennes hemsida:
www.sofiathoresdotter.se

Foto: Karl-Gunnar Roth