Logotyp för Föreningen Blindas Väl.
Synskadad man ute och går. Foto.
Vi har hjälpt synskadade i över hundra år

Välkommen till Blindas Väl

Sysselsättning - en central del för alla människor. Vi hjälper synskadade att förverkliga sin strävan att få arbeta. Ett aktivt arbetsliv som anställd eller egen företagare är en central del av varje enskild människas liv. Föreningen Blindas Väl har i över hundra år drivit denna arbetslinje för synskadade personer i Sverige. Genom våra anslag har ett stort antal personer fått ett bidrag för att kunna komma ut i arbetslivet eller att få stanna kvar i ett aktivt professionellt liv. Föreningen Blindas Väl stödjer olika åtgärder som för den enskilde individen underlättar eller möjliggör ett aktivt arbetsliv. Vi utbetalar mellan 500 000 och 700 000 kronor varje år. Våra bidragsmottagare har genom vårt stöd fått ökade möjligheter till sin egen försörjning.