Logotyp för Föreningen Blindas Väl.
Synskadad man ute och går. Foto.
Vi har hjälpt synskadade i över hundra år

Välkommen till Blindas Väl

Sysselsättning - en central del för alla människor. Vi hjälper synskadade att förverkliga sin strävan att få arbeta. Ett aktivt arbetsliv som anställd eller egen företagare är en central del av varje enskild människas liv. Föreningen Blindas Väl har i över hundra år drivit denna arbetslinje för synskadade personer i Sverige. Genom våra anslag har ett stort antal personer fått ett bidrag för att kunna komma ut i arbetslivet eller att få stanna kvar i ett aktivt professionellt liv. Föreningen Blindas Väl stödjer olika åtgärder som för den enskilde individen underlättar eller möjliggör ett aktivt arbetsliv. Vi utbetalar mellan 500 000 och 700 000 kronor varje år. Våra bidragsmottagare har genom vårt stöd fått ökade möjligheter till sin egen försörjning.

Vill du ha ett jobb? - Utbildning för yngre synskadade

Föreningen Blindas Väl har sedan 1883 verkat för att stärka synskadades möjligheter till egen försörjning. Är du studerande eller arbetssökande och synskadad och vill satsa på din personliga kompetensutveckling med målet att få ett bra jobb? Blindas Väl planerar att i höst erbjuda en arbetsmarknadsförberedande utbildning för yngre synskadade med syfte att få dig att växa som individ och utveckla dina färdigheter i ditt jobbsökande och framtida arbetsliv.

Erbjudandet riktar sig till dig som har en färdig eftergymnasial utbildning eller som nästan är färdig. Starten planeras till hösten 2020 och tidsomfattningen är två helger samt eget arbete någon timme i veckan däremellan.

Sista ansökningsdag är den 22 mars, 2020.

Hur du ansöker, innehåll, kostnader och behörighetskriterier, läs mer här.