Person skriver ansökan på papper

Hur man ansöker

Här kan du läsa om hur du ansöker om stipendium från Blindas väl, och om hur ansökningsprocessen går till.

Du väljer själv på vilket sätt du föredraratt ansöka. Antingen skriver du ett ansökningsbrev med stöd av våra riktlinjer och skickar på e-post eller vanlig post, eller så fyller du i vårt formulär längre ner på sidan.

Vi vill ha din ansökan i god tid före våra styrelsemöten.

Riktlinjer för ansökningsbrev 

Skriv ett personligt brev – berätta om dig själv och vad du önskar få stipendium till.

Vi rekommenderar att du följer våra riktlinjer om vad vi tycker är viktigt att ta upp i ditt ansökningsbrev. Då blir det enklare för oss att bedöma din ansökan. Här är riktlinjerna:

 1. Berätta kort om dig själv och din synnedsättning.
 2. Redogör gärna för din nuvarande arbetssituation.
 3. Om du tidigare beviljats stipendium från Blindas Väl får du gärna kommentera detta.
 4. Ange din senaste inkomst av tjänst och inkomst av kapital enligt deklarationen.
 5. Driver du eget företag, ge oss en kortfattad ekonomisk information om företaget.
 6. Berätta vad du vill använda stipendiet till.
 7. Ange storleken på den egeninsats som du kan tänka dig att själv betala.
 8. Ange sökt belopp.
 9. Ange Dina kontaktuppgifter inkl. personnummer.
 10. Meddela hur du vill få svar på din ansökan. (digitalt, punktskrift eller svartskrift).
     

Skicka ditt ansökningsbrev till

Postadress:

Föreningen Blindas Väl

c/o Karl-Gunnar Roth

Tranebergsvägen 62

167 44 Bromma

E-post:

info@blindasval.se

Ansök via formulär 

Om du inte vill skriva ett ansökningsbrev med stöd av våra riktlinjer, går det lika bra att fylla i vårt formulär. Alla fält behöver fyllas i. Skriv Nej eller ett streck i rutor som ej är relevant för dig. Efter att formuläret skickats öppnas en ny sida i webbläsaren.

Vad händer när vi fått in din ansökan?

 1. Ordförande gör en sammanställning av alla ansökningar som kommit in.
 2. Alla i styrelsen får ta del av ansökningarna.
 3. Styrelsen går igenom samtliga ansökningar och fattar beslut.
 4. Ordförande meddelar den sökande om styrelsens beslut.

Styrelsens beslut kan bli avslag, bifall eller i vissa fall en begäran om kompletterande information.

Styrelsen motiverar aldrig sitt beslut till dig som sökande.

Får du avslag kan du alltid söka igen. Det finns fyra tillfällen per år att ansöka om stipendium från Blindas väl.

Vad händer om du beviljas stipendium?

 1. Skicka kvitto till kassaförvaltaren på inköp av varan eller tjänsten du fått stipendium för.
 2. Meddela samtidigt till kassaförvaltaren vilket bankkonto du önskar få stipendiet utbetalt till.
 3. Utbetalning av stipendium görs av kassaförvaltaren. Alternativt kan faktura sändas direkt till kassaförvaltaren i Föreningen Blindas Väl för att betalning på så vis kan ske direkt till leverantören av varan eller tjänsten. Obs! I dessa fall behövs en tydlig referens på fakturan, så att det finns en koppling till dig som beviljats stipendium.

Dina personuppgifter

Vi hanterar dina inskickade uppgifter enligt GDPR.